Plug & Connector

China

Name : CN120

CN120
 • 2-POLE NON-REAIRABLE PLUG
 • GB2009.1-2008/GB1002-2008
 • 6A/10A
 • 250V
 • Applicable Cable:
 • 60227 IEC 52(RVV) 2X0 50㎟
 • 60227 IEC 53(RVV) 2X0 75㎟

Name : CE-608AJ

CE-608AJ
 • 3-PIN INTER CONNECTION COUPLERS
 • GB17465.1-2008/GB15934-2008/IEC 60320 C-5
 • 6A/10A(CLASS 1 COLD)
 • 250V
 • Applicable Cable:
 • 60227 IEC 52(RVV) 3G0. 75㎟
 • 60227 IEC 51(RX) 3G0. 75㎟

Name : CE-602AJ

CE-602AJ
 • 2-PIN APPLIANCE COUPLERS
 • GB17465.1-2008/GB15934-2008/IEC 60320 C-7
 • 2.5A(CLASS 2 COLD)
 • 250V
 • Applicable Cable:
 • 60227 IEC 52(RVV) 2X0. 50-0 75㎟
 • 60227 IEC 42(RVV) 2X0. 50-0 75㎟
 • 60227 IEC 42(RVB) 2X0. 50-0 75㎟

Name : CE-601AJ

CE-601AJ
 • 3-PIN APPLIANCE COUPLERS
 • GB17465.1-2008/GB15934-2008/IEC 60320 C-13
 • 10A(CLASS 1 COLD)
 • 250V
 • Applicable Cable:
 • 60227 IEC 53(RVV) 3G0. 75-1 00㎟

Name : CE-045AJ

CE-045AJ
 • 3-PIN INTER CONNECTION COUPLERS
 • IEC 60320-2 SHEET E
 • 6A/10A
 • 250V
           
 • Applicable Cable:
 • 60227 IEC 53(RVV) 3G0. 75-1 00㎟
 • 60227 IEC 51(RX) 3G0. 75-1 00㎟
 • 60227 IEC 53(YZ) 3G0. 75-1 00㎟
 • 60227 IEC 57(YZW) 3G0. 75-1 00㎟

Name : CN007J

CN007J
 • 2-POLE NON-REAIRABLE PLUG WITH EARTHNG-CONTACT
 • GB2009. 1-2008/GB1002-2008
 • 6A/10A
 • 250V
 • Applicable Cable:
 • 60227 IEC 53(RVV) 3G0. 75-1 00㎟
 • 60227 IEC 57(YZW) 3G0. 75-1 00㎟
 • 60227 IEC 53(YZ) 3G0. 75-1 00㎟
 • 60227 IEC 51(RX) 3G0. 75-1 00㎟

Name : CN001AJ

CN001AJ
 • 2-POLE NON-REAIRABLE PLUG WITH EARTHNG-CONTACT
 • GB2009. 1-2008/GB1002-2008
 • 6A/10A
 • 250V
 • Applicable Cable:
 • 60227 IEC 52(RVV) 3G0. 50-1 75㎟
 • 60227 IEC 53(RVV) 3G0. 75-1 00㎟
 • 60245 IEC 57(YZW) 3G0. 75-1 00㎟
 • 60245 IEC 53(YZ) 3G0. 75-1 00㎟
 • 60245 IEC 51(RX) 3G0. 75-1 00㎟

Name : CN006J

CN006J
 • 2-POLE NON-REAIRABLE PLUG WITH EARTHNG-CONTACT
 • GB2009. 1-2008/GB1002-2008
 • 6A/10A
 • 250V
 • Applicable Cable:
 • 60227 IEC 52(RVV) 3G0. 50-0 75㎟
 • 60227 IEC 53(RVV) 3G0. 75-1 00㎟
 • 60245 IEC 57(YZW) 3G0. 75-1 00㎟
 • 60245 IEC 53(YZ) 3G0. 75-1 00㎟
 • 60245 IEC 51(RX) 3G0. 75-1 00㎟

Name : CN005J

CN005J
 • 2-POLE NON-REAIRABLE PLUG
 • GB2009. 1-2008/GB1002-2008
 • 6A/10A
 • 250V
 • Applicable Cable:
 • 60227 IEC 52(RVV) 2X0. 75㎟
 • 60227 IEC 53(RVV) 2X0. 75-1 00㎟
 • 60245 IEC 57(YZW) 2X0. 75-1 00㎟
 • 60245 IEC 53(YZ) 2X0. 75-1 00㎟

Name : CN004J

CN004J
 • 2-POLE NON-REAIRABLE PLUG WITH EARTHNG-CONTACT
 • GB2009. 1-2008/GB1002-2008
 • 16A
 • 250V
           
 • Applicable Cable:
 • 60227 IEC 53(RVV) 3G0. 50㎟

Name : CN002J

CN002J
 • 2-POLE NON-REAIRABLE PLUG WITH EARTHNG-CONTACT
 • GB2009. 1-2008/GB1002-2008
 • 6A/10A
 • 250V
           
 • Applicable Cable:
 • 60227 IEC 52(RVV) 3G0. 50-0 75㎟
 • 60227 IEC 53(RVV) 3G0. 75-1 00㎟
 • 60245 IEC 57(YZW) 3G0. 75-1 00㎟
 • 60245 IEC 51(RX) 3G0. 75-1 00㎟
 • 60245 IEC 53(YZ) 3G0. 75-1 00㎟

Contact

문의 주시면 빠르게 답변 드리겠습니다.

Location:

14059 경기도 안양시 동안구 흥안대로427번길 50 (관양동) SM타워 9층
9F SMTOWER 50, Heungan-daero 427beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do

Call:

+82 31 346 2812 / 2813(f)

* 필수항목
Loading
error
Your message has been sent. Thank you!